iKonix Agency

iKonix Entertainment - xuất phát điểm là một dự án do HQ Group tạo nên với sứ mệnh thay đổi cách nhìn về ngành quảng cáo trên các nền tảng Social Media. iKonix hiện đang sở hữu những KOLs chất lượng trong nhiều lĩnh vực như Gaming, Entertainment, Beauty, Lifestyle, Fashion,...
Bên cạnh đó là hệ thống các kênh Social Media lên đến 30.000.000 người dùng. iKonix được xây dựng trên hai yếu tố là Con Người và Sáng Tạo nên chúng tôi luôn mang lại những giá trị về sự sáng tạo cũng như yếu tố cá nhân hoá trong từng sản phẩm, từ đó mang lại những Giá Trị Thực cho các khách hàng của iKonix.


iKonix Agency

Người nổi tiếng sinh năm

Người nổi tiếng cùng

Người nổi tiếng cùng cung hoàng đạo

Người nổi tiếng mới

Người nổi tiếng đang hot